Mały Książę | inne lektury | kontakt | reklama | Wersja mobilna
streszczeniebohaterowieopracowanietest   

Test:

Powrócić na własną planetę pomógł bohaterowi:
a) pilot
b) wąż
c) Zwrotniczy
d) lis
Rozwiązanie

O co Mały Książę poprosił Króla?
a) o władzę
b) o gwiazdy
c) o zachód słońca
d) o koronę
Rozwiązanie


                                                 Reklamy OnetKontekst

Ile czasu minęło od spotkania narratora z Małym Księciem do powstania opowieści?
a) trzydzieści lat
b) osiem dni
c) 6 lat
d) dzień
Rozwiązanie

Na planecie Latarnika jedna minuta odpowiadała:
a) jednej sekundzie
b) jednej godzinie
c) jednemu tygodniowi
d) jednemu dniowi
Rozwiązanie

Ile lat miał narrator, gdy zobaczył obrazek w książce opisującej puszczę?
a) 5
b) 6
c) 8
d) 7
Rozwiązanie

Jakie uczucie wzbudziła w Małym Księciu wizyta w różanym ogrodzie?
a) nienawiść
b) niechęć
c) rozczarowanie
d) radość
Rozwiązanie

Co według pustynnego kwiatu przeszkadza ludziom?
a) silny wiatr
b) brak wody do picia
c) brak korzeni
d) słoneczny żar
Rozwiązanie

Jakie były kwiaty według geografa?
a) zabawne
b) efemeryczne
c) głupie
d) piękne
Rozwiązanie

Podczas wojny Saint-Exupéry udał się na emigrację do:
a) Ameryki
b) Australii
c) Afryki
d) Nowej Zelandii
Rozwiązanie

Jakie stworzenie spotkał jako pierwsze Mały Książę na Ziemi?
a) baranka
b) lisa
c) pilota
d) żmiję
Rozwiązanie


Napotkany przez Małego Księcia Kupiec handlował:
a) tabletkami na porost włosów
b) tabletkami zaspokajającymi pragnienie
c) częściami zamiennymi do maszyn
d) kwiatami
Rozwiązanie

Antoine de Saint-Exupéry przyszedł na świat w:
a) 1909 roku
b) 1900 roku
c) 1898 roku
d) 1902 roku
Rozwiązanie

W którym roku turecki astronom odkrył nową gwiazdę?
a) 1921
b) 1953
c) 1824
d) 1909
Rozwiązanie

Skąd według narratora przybył Mały Książę?
a) z planety B-612
b) z asteroidy 112
c) z nieodkrytej planety
d) z gwiazdy 3787
Rozwiązanie

Na swojej planecie Mały Książę walczył z:
a) dębami
b) baobabami
c) sekwojami
d) różami
Rozwiązanie

Antoine de Saint-Exupéry zajmował się:
a) kartografią
b) pilotowaniem
c) rolnictwem
d) rybołówstwem
Rozwiązanie

Jak długo Mały Książę przebywał na Ziemi?
a) sześć lat
b) dzień
c) miesiąc
d) rok
Rozwiązanie

Czego o swej róży dowiedział się Mały Książę po oswojeniu lisa?
a) że wszystkie róże są takie same
b) że jest za nią odpowiedzialny
c) że nie jest prawdziwa
d) że ma sztuczne kolce
Rozwiązanie

Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia?
a) dwa wygasłe i jeden czynny
b) trzy czynne
c) dwa czynne i jeden wygasły
d) trzy wygasłe
Rozwiązanie

Największą planetę zamieszkiwał:
a) Król
b) Starszy pan
c) Próżny
d) Latarnik
Rozwiązanie


Liczeniem gwiazd zajmował się:
a) Latarnik
b) Astronom
c) Bankier
d) Geograf
Rozwiązanie

Dlaczego lis nie chciał się bawić z Małym Księciem?
a) bo nie lubił ludzi
b) bo bał się go
c) bo nie był oswojony
d) bo był zamknięty
Rozwiązanie

Geograf poradził odwiedzić Małemu Księciu:
a) okoliczne rzeki, pustynie i miasta
b) planetę Ziemię
c) olbrzymie wzgórza
d) różany ogród
Rozwiązanie

Co przedstawiał pierwszy rysunek narysowany w dzieciństwie przez narratora?
a) kapelusz
b) owieczkę
c) baranka
d) węża boa, który połknął słonia
Rozwiązanie

Kogo podczas swych wędrówek nie spotkał Mały Książę?
a) Latarnika
b) Myśliwego
c) Zwrotniczego
d) Kupca
Rozwiązanie

Narrator znalazł się na pustyni ponieważ:
a) lubił samotność
b) spadł z obcej planety
c) odłączył się od karawany
d) popsuł się jego samolot
Rozwiązanie

Komu narrator dedykuje swą książkę?
a) przyjacielowi
b) wszystkim dzieciom
c) matce
d) swemu synowi
Rozwiązanie

W czym według narratora kochają się dorośli?
a) w bogactwie
b) w gwiazdach
c) w pieniądzach
d) w cyfrach
Rozwiązanie

Z czym lisowi będzie kojarzyć się zboże?
a) z pustynnym krajobrazem
b) z polowaniem na kury
c) z kolorem włosów Małego Księcia
d) z nagonką myśliwych
Rozwiązanie

Po co Próżnemu był kapelusz?
a) do żonglowania
b) do noszenia wody
c) do ochrony przed słońcem
d) do kłaniania się
Rozwiązanie

Tagi: